Personel

AKTEM Lojistik personeli, hizmet verilen tüm alanlar için titiz bir süreçten geçirilerek seçilmektedir. Seçilen personel başta iş güvenliği olmak üzere çalışacağı alanla ilgili alması gerek tüm eğitimleri eksiksiz olarak almakta ve görevine daha sonra başlamaktadır. Görev başında sorumlu amirler tarafından sürekli takip edilen personelin eğitimi bu aşamada da devam etmektedir.